0411 633 115 info@myupdate.nl

Wat betekent een leven lang leren voor jouw geluk?

Een leven lang leren is een thema dat de Rijksoverheid stimuleert. Hiervoor zijn verschillende regelingen en plannen ontwikkeld. Wat meestal bedoeld wordt is het blijven doen van opleidingen ook tijdens je loopbaan. Het idee is dat de maatschappij wel vaart bij mensen die zich verder ontwikkelen en daarmee iets kunnen betekenen voor de medemens. Het biedt echter vooral jezelf meerwaarde. Welke? Je leest het in dit blog.

Zelfontplooiing

Een-leven-lang-leren levert heel veel op voor jou persoonlijk én voor de organisatie waarin je werkt. Op de sociale media zijn allerlei videoboodschappen voorhanden om je te attenderen op de voordelen van zelfontwikkeling. Zo vertelt Prince Ea vol passie over een onderzoek door Shawn Achor, een Harvard professor bekend om zijn pleidooi voor positieve psychologie, die bewijst dat als je gelukkig bent, jouw intelligentie en creativiteit beter tot hun recht komen zodat je productiever bent, meer geld verdient én significant langer leeft. Dit daagt ons uit om onszelf beter te leren kennen en ons potentieel aan te boren.

Uit TNO-onderzoek door Tirza Brouwer, gebaseerd op bronnen zoals NOBCO benchmark 2018, Technavio Research Global Corporate Training Market 2018-2022, ICF Benchmark 2016, NIDAP, Deloitte over wereldwijde HR Trends 2016, blijkt dat mensen het beste uit zichzelf willen halen. Ze willen gecoacht worden op:

  1. Zelfontplooiing
  2. Balans werk-privé
  3. Samenwerken met collega’s
  4. Loopbaan/ carrière
  5. Stress en/ of burn-out

Een ander voorbeeld van aansluiten op de behoefte om jezelf beter te leren kennen is de populaire boekenserie van Lucinda Riley: De zeven zussen. In elk deel worden we deelgenoot van een innerlijke zoektocht om antwoord te krijgen op vragen zoals ‘Wie ben ik?’ en ‘Waar kom ik vandaan?’. Toegegeven, de diepgang is vaak ver te zoeken, zeker in vergelijking met een intens proces als psychoanalyse. Tegelijkertijd vinden deze verhalen niet voor niets wereldwijd gretig aftrek en lees je uitspraken zoals ‘Als je niet naar binnen kijkt, kom je ook niet naar buiten’ (deel 2 p.36) refererend naar het belang van introspectie.

Basisbehoeften
Om geluk te ervaren is het belangrijk dat je optimaal persoonlijk functioneert. Dit is op haar beurt weer afhankelijk van de aanwezigheid en ondersteuning van zogenaamde psychologische basisbehoeften. De Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan stelt dat mensen, naast hun fysieke behoeften, ook drie essentiële en universele psychologische basisbehoeften hebben: de behoefte aan Autonomie, Betrokkenheid en Competentie (ABC).

Met autonomie wordt bedoeld in hoeverre iemand de ruimte ervaart om in vrijheid en in overeenstemming met eigen behoeften voor hem of haar interessante activiteiten te ondernemen. Met betrokkenheid als basisbehoefte wordt het belang bedoeld van je veilig, betrokken en gerespecteerd kunnen voelen bij en door anderen die er voor jou toe doen. Competentie houdt het kunnen leveren van prestaties in, door gebruik te maken van eigen capaciteiten. Uit een afstudeeronderzoek van Eva van Duin, die daarmee de winnaar is van de NOBCO Thesisprijs 2019, blijkt dat door coaching, de coachees (degenen die gecoacht worden) zich ondersteund voelen in hun psychologische basisbehoeften. Niet in de laatste plaats door focus op doelen en taken, oftewel de resultaatgerichtheid die coaching bijvoorbeeld onderscheid van therapie. Professionele coaching faciliteert, zo maak ik de redenatie af, optimaal persoonlijk functioneren en daarmee geluk, productiviteit en een langer leven. Wie wil dat nou niet?!

Investeren in zelfregie
Meer en meer wordt in het bedrijfsleven ingezet op eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van medewerkers. Denk alleen al aan de zelfsturende teams en de roep om pro-activiteit. Coaching en training, mits kwalitatief goed, wordt gezien als een prima investering in human capital. De medewerkers worden immers verrijkt met inzichten en vaardigheden om hun persoonlijk en professioneel functioneren te optimaliseren. Dit zou bijvoorbeeld het stijgend aantal mensen met burn-outklachten kunnen verminderen. De ArboBalans van 2018 van TNO in opdracht van Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid verklaart verder dat de stijging van burn-outklachten samenhangt met dalende autonomie en stijgende taakeisen. Een bevestiging van het belang van zelfregie en het investeren hierin. Misschien roept de focus op eigen verantwoordelijkheid voor het slagen in het leven ook weerstand op. Nuance is inderdaad op z’n plaats. Vandaar mijn verwijzing naar een eerder blog over ‘De kunst van ongelukkig zijn’. De wereld is niet maakbaar maar je kunt er wel iets van maken.

Coaching of groepstraining
Hoe dan ook, ‘Even stilstaan…om verder te komen!’ blijft aan de orde om de balans op te maken en de vertaalslag te maken naar motivatie en gewenste acties voor jezelf en de organisatie. Inzetten op zelfmanagement in het licht van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. Dat kan prima middels individuele coaching of groepstraining. Een combinatie van beide is helemaal perfect en laat dat nou de opzet van ‘de Homerun’ zijn, hét kerntraject van myUpdate.

Vaak voel je je al veel beter als je tevreden bent met hóe je bezig bent om iets te bereiken. Dat je gewoon weet dat je op weg bent om jezelf te ontwikkelen. Het hebben van een concreet plan met vertrouwen in de werking ervan is een goed begin, ook in 2020. Met het programma van myUpdate weten we uit ervaring dat we antwoorden geven op vragen zoals ‘Hoe kan ik me persoonlijk ontwikkelen?’, ‘Helpt coaching?’, ‘Welke training is het beste voor mijn functie?’ en ‘Hoe kan ik mezelf updaten?’.

Leer lekker verder. Doet je goed!

Ardie