0411 633 115 info@myupdate.nl

Persoonlijke Coaching en Training

Hoe selecteer ik de juiste coach en trainer?

Het is inmiddels gelukkig heel normaal dat je naar een coach gaat of een training volgt. Een training voor antwoorden op een vraag, probleem, kwestie of ambitie. Voor je werk of privé. Dat was wel eens anders. Toen het woord coach alleen gebruikt werd als beroep of vrijwilliger in het begeleiden van sporters.

Tegenwoordig is er een wildgroei aan coaches en trainers in alle soorten en maten lijkt het. Men noemt zich: persoonlijke coach, persoonlijke trainer, life coach, lifestyle coach, personal coach, executive coach, businesscoach, stresscoach, burn-outcoach, verzuimcoach, personal trainer… noem maar op. Wat is nu eigenlijk persoonlijke coaching of training en wat mag je dan verwachten van myUpdate? We delen graag onze visie.

Wat is Persoonlijke Coaching?

Om te beginnen, eenvoudigweg: coaching van 1 persoon. Individuele coaching dus. Geen teamcoaching voor meerdere personen, die overigens wel degelijk als persoonlijk beleefd kan worden. Persoonlijke coaching is 100% afgestemd op die ene persoon. Dat kan niet zonder oprechte aandacht. Bijvoorbeeld voor: wie jij bent, wat je wilt bereiken, wat jouw leerstrategie is, welke functie en rollen je hebt, in welke situatie jij je bevindt, waar jij last van hebt, wat je al gedaan hebt om te bereiken wat je wilt, wat je al weet, wat volgens jou nodig is etc.  Je mag verwachten dat het individu centraal staat. De mens als zodanig, het complete plaatje aan ‘zijn’. 

Containerbegrip

We proberen de kluwen aan termen en begrippen als het gaat om ‘persoonlijke  coaching’ verder voor je te duiden. De termen ‘Personal Coach’ en ‘Personal Coaching’ zijn gewoonweg Engelstalige varianten die in de Nederlandse taal volop gebruikt worden. Coachvragen die over werk gaan kunnen gaan over nieuwe vaardigheden aanleren. Je wilt iets kunnen doen wat je voorheen niet of minder goed beheerste. De meeste coachvragen die persoonlijk van aard zijn, zijn gebaat bij anders gaan denken, positieve gevoelens ontwikkelen, inzichten verkrijgen op het gebied van identiteit-missie-visie. Werken op die ontwikkelniveaus vraagt alleen daarom al om afstemming op de persoon zelf.

Een ‘Life coach’ of ‘Lifestyle coach’ richt zich vooral op het leven in z’n algemeenheid. Denk aan zaken als relaties (ouder-kind, partner, familie), rouw en verlies, geloof, financiën, werk. Deze levenscoach faciliteert afstemming van de verschillende levensgebieden. Soms is coaching gericht op 1 specifiek thema. Een ‘budgetcoach’ bijvoorbeeld die helpt om je financiën op orde te krijgen.  Noem ‘persoonlijke coaching’ gerust een containerbegrip. Het kan over van alles gaan en de ene coach is de andere niet. Daarom is het sowieso aan te raden om te informeren bij een professionele coach of jouw persoonlijke vraag aansluit bij zijn of haar deskundigheid. Hoe je weet of een coach of trainer professioneel is kun je lezen in de white paper ‘Een Leven lang Leren’ die op onze homepage gratis te downloaden is.

In tegenstelling tot therapie heeft persoonlijke coaching altijd betrekking op ontwikkeling en worden ervaringen uit het verleden alleen ingezet met het oog op de toekomst. Niet primair om emotionele kwetsuren te helen. Coaching in het algemeen is resultaatgericht. Persoonlijke coaching is ook geen consultancy, geen adviesgesprek. Een coach vraagt naar antwoorden en geeft geen antwoorden op vragen. Die ga je namelijk zelf geven. Alleen de door jou persoonlijk gevonden oplossingen hebben kans van slagen. Bij persoonlijke coaching staat het persoonlijk belang van de coachee (degene die gecoacht wordt) voorop. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met het eventuele groepsbelang of belang van betrokkenen. Die maakt immers ook deel uit van de werkelijkheid van de coachee.

Persoonlijke coaching wordt ingericht in overleg en naar de praktische en financiële mogelijkheden die er zijn. Na afstemming op inhoud en het in kaart brengen van wederzijdse verwachtingen wordt een concreet plan van aanpak gemaakt. Goed voorbeeld doet volgen. Als je persoonlijk gecoacht wordt hoor je persoonlijke verhalen en do’s en don’ t’s uit het leven van de coach, voor zover jij er je voordeel mee kunt doen.

Een persoonlijke coach toont zijn of haar eigen kwetsbaarheid en kracht. Van mens tot mens en evenwaardig. Dat is onderdeel van de professionaliteit van de coach, net als het volgen van een geaccrediteerde opleiding, intervisie en registratie bij een beroepsvereniging om maar eens wat te noemen.

Bij persoonlijke coaching zal een beroep gedaan worden op jou. Jouw inzet, je vermogen tot (zelf)reflectie, jouw doorzettingsvermogen etc. Alles van jou wat aan de orde is om te bereiken wat jij wilt.

Wat is Persoonlijke Training?

Eigenlijk hetzelfde als persoonlijke coaching maar dan voor een groep. Natuurlijk zijn er verschillen. Trainen is iets anders dan coachen. Is bij het coachen, en zeker bij persoonlijke coaching, de vragende basishouding het uitgangspunt, zo is bij trainen meer ruimte voor instructie en advies.

Als persoonlijke training gaat over een fysieke- of sportambitie dan wordt de term ‘Personal trainer’ doorgaans gebruikt of ook wel ‘Personal coach’. In beide gevallen wordt 1-op-1 begeleiding bedoeld.

Een training heeft vaak een gebalanceerde opbouw die in algemene zin voor de desbetreffende doelgroep geschikt is. Het wordt gepersonaliseerd door aanpassingen in de uitvoering ter plekke. Wij leggen vaak keuzes voor aan de groep zodat iedere deelnemer zijn of haar eigen wensen kan inbrengen. We checken bij iedere deelnemer afzonderlijk o.a. het tempo, het energieniveau, of er voldoende opbrengst is, vragen naar de vertaalslag naar ieders praktijk en maken ruimte voor emoties en discussies. Een trainer in dit kader zal samenwerking tussen groepsleden faciliteren in het licht van ieders persoonlijke leerdoelen. Er wordt een appèl gedaan op de groepsleden om zich als groep ook in te zetten voor ieders persoonlijke leerwens.

Hoe dan ook, tijdens een persoonlijke training wordt ingezet op persoonlijke ontwikkeling. Op empowerment van jou als mens.

QUICK UPDATE SESSIE BIJWONEN?

Wil jij ervaren wat er voor jou mogelijk is en hoe het werkt? Bezoek dan de eerstvolgende 90 minutensessie.

Wat kan myUpdate betekenen?

  • Persoonlijke interesse in en kennis over het onderwerp ‘identiteit’ heeft de trainercoaches van myUpdate bij elkaar gebracht. MyUpdate heette bij aanvang Kerntraject !K-2.0 met de IK centraal. Alleen om die redenen al mag je erop vertrouwen dat het programma van myUpdate en de myUpdate-methode: Learn, Update & Act geënt zijn op alles wat met persoonlijkheid te maken heeft. Sterker nog er wordt een route gevolgd die begint met inzichten over je identiteit. Hoe persoonlijk kun je het hebben?! Over die route : IK BEN- IK WIL- IK KAN- IK DOE en IK BLIJF ERVOOR GAAN is een e-book in de maak.
  • Maatwerk. Nog zo’n algemene term, daarmee niet minder waar. Op allerlei manieren stemmen we af op jouw specifieke wensen. Meestal is de werkgever de betaler en kan ook zijn of haar inbreng belangrijk zijn. We staan klaar om al je vragen te beantwoorden, op welk moment dan ook. Je wordt voorafgaand aan een Homerun, uitgenodigd een vragenlijst in te vullen zodat je goed voorbereid start aan dit traject. De ervaring leert dat deelnemers ons regelmatig bellen tijdens een traject, gewoon om even iets voor te leggen of kort een spiegel voorgehouden te krijgen, noem het een persoonlijke ‘pit-stop’ zoals we die kennen uit de racewereld. Het feit dat je leert van trainer Ton, met veel ervaring en expertise, maakt dat je extra persoonlijk benaderd wordt. En weet je dat jij oprechte aandacht krijgt.
  • Een belangrijkste troef in de trajecten is de 1-op-1 coaching voor persoonlijke diepgang. Tijdens een Homerun krijg je maar liefst 2 sessies van anderhalf uur. Hoe mooi is het dat je professioneel getraind én gecoacht wordt.

Kortgezegd mag je van ons alles verwachten wat hierboven beschreven staat. Hoe je het ook noemt, m.u.v. de ‘budgetcoach’ en sportieve ‘personal trainer’. Wat we kunnen beloven is dat we je in beweging zetten! Heel persoonlijk.

Wil je Ton al iets beter leren kennen, kijk dan op zijn persoonlijke website: www.rootonde.nl of check zijn LinkedIn profiel. https://www.linkedin.com/in/rooij-ton-de/

Klik hier voor deelname of neem contact met ons op om met je mee te denken.

Ton ziet uit naar een persoonlijke ontmoeting met jou. Welkom!

AAN HET WOORD

Benieuwd hoe deelnemers hun ervaring met myUpdate kort samenvatten?

Hoor en zie wat een kerntraject van myUpdate voor jou zal betekenen. Dit kan een persoonlijke of zakelijke missie zijn. Niet alleen voor jouzelf, maar ook voor werkgevers is de persoonlijke ontwikkeling van hun teamleden waardevol. Zij dragen hier vaak graag aan bij.

COACHES

ING. TON DE ROOIJ

Certified Professional Coach, mBIT-Coach, Leiderschapscoach, Trainer-Coach in Big Five For Life, NLP en MapsTell, evenals Opsteller in Systemisch Werk.